تشنه ام. تشنه ام
لب هایم خشک وسرد
بدنم گرم وخیس و لرزان
انگار بازم خواب بد دیدام


دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
X